SN Member Id Name Address
1 01 -00000101 Shiv Sundar Shah Siraha-06, Ganesh chowk
2 01 -00000103 Bobby Pandey NA-NA, NA
3 01 -00000104 Purna KC NA-NA, NA
4 01 -00000105 Ram Sedai NA-NA, NA
5 01 -00000106 saroj sedain na-na, na
6 01 -00000107 Dev Karki na-na, na
7 01 -00000108 Sandip Dhakal na-na, na
8 01 -00000109 Amod Khanal n-n, n
9 01 -00000111 Sher Bahadur Khadka na-na, na
10 01 -00000112 Sandeep Khadka na-na, na
11 01 -00000113 Prem Bahadur Bogati Chaurparty-7, Markhu
12 01 -00000114 Ramit Shah Panchadewl Municipality-8, Barala
13 01 -00000115 Laxman Bohora Lungra-5, Sallekot
14 01 -00000117 Dinesh Bahadur Budha Dhakari-5, Tikhan
15 01 -00000118 Prakash kjhkh khjk kjhk-9, jhkj
16 01 -00000119 Nirak Shahi Thakuri Turmakdha-5, Nada
17 01 -00000120 Tapendra Prasad Sanjyal Panchadewal binayak Municipality-8, Baahungaun
18 01 -00000121 Lhakpa Norbu Sherpa Bigu VDC-4, Galbasing
19 01 -00000122 Kapil Saud Saud Mellekh Rular municipality-4, Kuskot