SNMember IdNameAddress
101 -00000101Shiv Sundar ShahSiraha-06, Ganesh chowk
201 -00000103Bobby PandeyNA-NA, NA
301 -00000104Purna KCNA-NA, NA
401 -00000105Ram SedaiNA-NA, NA
501 -00000106saroj sedainna-na, na
601 -00000107Dev Karkina-na, na
701 -00000108Sandip Dhakalna-na, na
801 -00000109Amod Khanaln-n, n
901 -00000111Sher Bahadur Khadkana-na, na
1001 -00000112Sandeep Khadkana-na, na
1101 -00000113Prem Bahadur BogatiChaurparty-7, Markhu
1201 -00000114Ramit ShahPanchadewl Municipality-8, Barala
1301 -00000115Laxman BohoraLungra-5, Sallekot
1401 -00000117Dinesh Bahadur BudhaDhakari-5, Tikhan
1501 -00000118Prakash kjhkh khjkkjhk-9, jhkj
1601 -00000119Nirak Shahi ThakuriTurmakdha-5, Nada
1701 -00000120Tapendra Prasad SanjyalPanchadewal binayak Municipality-8, Baahungaun