SN Member Id Name Address
1 02 -00000101 Lekhnath Bhusal Sandhikhark-1, NA
2 02 -00000102 Rabin Banjade Ardakost-7, Lamapokhara
3 02 -00000103 Junu Maya Pandey Mareng-8, Bareldanda
4 02 -00000104 Shiba Lal Neupane Chatradev-5, Khaireni
5 02 -00000105 Yagya Prasad Sapkota chhatrdev-3, sabjota
6 02 -00000106 Kesh Bahadur Raskoti Pali-5, Amaja Nagar tole
7 02 -00000107 Santosh Mishra Malarani-5, Atighr
8 02 -00000108 Bikash Mahatra Sandhikharka-1, Hospital Line
9 02 -00000109 Prem Punthoku Dhanchour-5, Paiyapata
10 02 -00000110 Suraj Pun Malarani-8, Mulakachaura
11 02 -00000111 Yogendra Shrestha Chatradev-7, Ratapokhara
12 02 -00000112 Nam Bahadur Khatri Chhatra deb-4, Chhaba
13 02 -00000113 Rishi Ram Khanal Mareng-8, Khasikot
14 02 -00000114 Kamal Pokhrel Arghatosh-2, Chidipani
15 02 -00000115 Aslam Ali Pali-2, Arbhoka
16 02 -00000116 Bishnu Prasad Pandey Chattradev-4, Kerunga
17 02 -00000117 Ram Prasad Pandey Chattradev-7, Bagabati Kahule Dadakharka