SN Member Id Name Address
1 05 -00000101 Manoj Okheda Rilu-7, Milantol
2 05 -00000102 Janak Bahadur Agri Rilu -7, milangau
3 05 -00000103 Samrat Singh Jota-02, Jota
4 05 -00000104 Nabin Joshi Pauwagadi-09, Gothkhola
5 05 -00000105 Premlal Dhami Chaabish pathibhara-7, Nobish Noura
6 05 -00000106 Samsher Giri Bhairabnath-9, Jhota
7 05 -00000107 Birkha Raj Soti Chaudhary-7, Gagripata
8 05 -00000108 Harka Bahadur Bhandari(Bishal) Thalara -3, Jambajh simalekh
9 05 -00000109 Suresh Bahadur Bohara Bitthadchir-1, Khulmour
10 05 -00000110 Ishor Bahadur Dhami Chabbis Pathivera-3, Dhami Tole
11 05 -00000111 Narendra Joshi Maghi Gaun-7, Netakatiya
12 05 -00000112 Dorendra Kumar Khadka Jayprithvi-2, Mortoli