SN Member Id Name Address
1 07 -00000101 Apurva Singh Nepalganj-2, NA
2 07 -00000102 Sabindra Man Shrestha Nepaljung-13, AdarshaNagar
3 07 -00000103 Prem Bahadur BK Nepalgunj-2, New Road
4 07 -00000104 Shiva KC Nepalgunj-14, Muhktipur
5 07 -00000105 Yougal Shrestha Nepagunj-10, Adarshanagar
6 07 -00000106 K B Rawat Koholpur-9, Bhawanipur
7 07 -00000107 Kaushal Kumar Agrawal Nepalgunj-18, Khaskarkando
8 07 -00000108 Rajesh Bhuju Bhuju-18, Khaskarkando
9 07 -00000109 Ramjhan Ali Darjee Nepalgunj-4, Niyamatpurwa
10 07 -00000110 K B Rawat Koholpur-9, Bhawani Tol
11 07 -00000111 Dharmabir Kahar Nepanjung -16, Jaispur
12 07 -00000112 Bimlesh Kumar Yadav Janaki -3, Manpur
13 07 -00000113 Abhishek Bk Baijanath Gau Palika-6, Bajinath
14 07 -00000114 Devraj Bk Narainapur Gaupalika-5, Kohola
15 07 -00000115 Bisnu Sunar Khajura -4, D gaun
16 07 -00000116 Indra Bahadur Thapa Nepalgunj-10, Gosai Gau
17 07 -00000117 Yagya Raj Acharya Koholpur-3, Madanchwok
18 07 -00000118 Pradeep Porwal Nepalgunj-3, Trivenimod
19 07 -00000119 Dipendra Khatri Bageshwari-3, ‘B’ Gaun
20 07 -00000120 Narayan Puri Kohalpur Municipality-1, Kaushilanagar
21 07 -00000121 Chandan Bdr Bhandari Khajura RDC-4, Sangamnagar
22 07 -00000122 Dhurba Khanal Kohalpur-9, Pipari
23 07 -00000123 Satish Neupane Koholpur-1, Kaushilanagar
24 07 -00000124 Tilak KC Nepalganj-7, Nepalganj
25 07 -00000125 Durga Bahadur Khatri Khajura Municipality-2, Khajura
26 07 -00000126 Narayan Puri Kohalpur-1, Kausilanagar
27 07 -00000127 Durga Bahadur Khatri Khajura municipality-2, Khajura