SN Member Id Name Address
1 09 -00000101 Pawan Pokhrel Babai Municipality-01, Mahendra Highway
2 09 -00000102 Laxman Chaudhary Dhadhawar-4, Gumusta
3 09 -00000103 Sagar Pariyar Rajapur-7, Shankarpur
4 09 -00000104 Salman Khan Gulariya-11, Ganeshpur
5 09 -00000105 Ramji Rawat Bansgadhi-8, Khanepani chok
6 09 -00000106 Vishal Rana Bhat Badhaiya-8, Kalika
7 09 -00000107 Pukar Pandey Rajapur-5, Bhaura
8 09 -00000108 Sunil Chaudhary Manpur Tapara-5, Bhogapur
9 09 -00000109 Basanta Paudel Bsnshgadi-3, Pushpanagar
10 09 -00000110 Prabhakar Sigdel Rajapur-5, Jaypur
11 09 -00000111 Manjil Himlal Maya Thakur Baba Municipality-1, Bhurigaon
12 09 -00000112 Khem Bahadur Subedi Jamuni-5, Sitapur
13 09 -00000113 Bikram Pokhrel Mainapokhari-7, Padariya