SNMember IdNameAddress
111-00000101Dr. Sanjay SuwalBhojpur-1, Kathmandu, Bhojpur
211-00000102Bharipurna RaiPauwadungma-2, Khesang
311-00000103Anxiring Eke Khapa SherpaBhojpur Sadananda-5, Sangrang
411-00000104Shuvas AdhikariSalpa silichho-3, Chaukidanda
511-00000105Bibas RaiBhojpur-11, Amtek
611-00000106Shyam PradhanNA-4, Dawa
711-00000107Tirtha Raj NepalDhodlekhani-5, Katunje