SNMember IdNameAddress
113-00000101Misan BhattaraiParsuram nagar-10, Pulganga
213-00000102Jamuni PaneruDevaldivyapur VDC-3, Devaldivyapur
313-00000103Jeevan Singh AyerAjaymeru-5, Ajaymeru
413-00000104Sopendra Dotali Tamrakarganyapudhaara-5, Amtol
513-00000105Chet Raj BhattaAmargadhi-6, Dumada
613-00000106Ram Bahadur BohoraParsuram Municipality-5, Parigau
713-00000107Birendra Raj BistParshuram-10, Kurmulle