SN Member Id Name Address
1 13-00000101 Misan Bhattarai Parsuram nagar-10, Pulganga
2 13-00000102 Jamuni Paneru Devaldivyapur VDC-3, Devaldivyapur
3 13-00000103 Jeevan Singh Ayer Ajaymeru-5, Ajaymeru
4 13-00000104 Sopendra Dotali Tamrakar ganyapudhaara-5, Amtol
5 13-00000105 Chet Raj Bhatta Amargadhi-6, Dumada
6 13-00000106 Ram Bahadur Bohora Parsuram Municipality-5, Parigau
7 13-00000107 Birendra Raj Bist Parshuram-10, Kurmulle
8 13-00000108 Ameet Koli Bhageswar-3, Lamikande
9 13-00000109 Jay Prashad Bhatta Amargadhi Municipality-8, Dhangadhi-4 ,Kailali