SNMember IdNameAddress
113-00000101Misan BhattaraiParsuram nagar-10, Pulganga
213-00000102Jamuni PaneruDevaldivyapur VDC-3, Devaldivyapur