SN Member Id Name Address
1 14-00000101 Balram Manbir Soni Guess gaun palika-5, Bhitrikhola
2 14-00000102 Tapendra Kumar Shahi Bhairabi-4, Bhairi
3 14-00000103 Jeet Bahadur Rana Mahabu -2, Manma