SN Member Id Name Address
1 15-00000101 Maheshwor Acharya Tulsipur-06, Aone Tole
2 15-00000102 Prabesh Basnet VDC-06, Mathura
3 15-00000103 Nab Raj Ghimire Tulsipur-3, Hatemalo Tol
4 15-00000104 Jon Light Mahara Tulsipur-8, Kasturi
5 15-00000105 Shreedhar Shree Adhikari Gadhawa-6, Balapur
6 15-00000106 Krishna Bahadur Rawal Tulsipur-9, Mainabagar
7 15-00000107 Bijay Poudel Rapti-1, Pakhapani
8 15-00000108 Girija Prasad Subedi Rapti-1, pipari
9 15-00000109 Dinesh Yogi Lamahi -9, Hardawa
10 15-00000110 Santosh Panday Ghorah-18, Melijuli
11 15-00000111 Anush Gharti Lamahi-9, Rehar
12 15-00000112 Madhav Rawat Tulsipur-18, Bijauri
13 15-00000113 Sebak Bhattarai Gorahi-15, Sarsothi
14 15-00000114 Rupesh Puri Ghorahi-15, Saraswati
15 15-00000115 Sebak Ram Ghimire Tulsipur-12, Tulsipur
16 15-00000116 Tuk Bahadur Adhikari Lamahi-1, Narti
17 15-00000117 Ricky Banjade Ghorahi-15, Ghorahi
18 15-00000118 Pravin Acharya Tulsipur-2, Halawae
19 15-00000119 Vikash Gautam Ghorahi-1, Ghorahi
20 15-00000120 Govinda Subedi Rapti -5, Kalapani
21 15-00000121 Tek Ram Kunwar Manpur VDc-1, Manpur
22 15-00000122 Rabin D.C Ghorahi-15, Ratnapur
23 15-00000123 Sameer KC Ghorahi-15, Bharatpur
24 15-00000124 Krishna Kandel Shantinagar-4, Chiraghat
25 15-00000125 Nabin Chaudhary Hekuli-8, Hekuli
26 15-00000126 Dev Raj Rawat Ghorahi-15, BP chowk
27 15-00000127 Tika Ram Panthi Ghorahi sub-Metropolitan City-13, Mangleri
28 15-00000128 Subodh Acharya Ghorahi Sub-Metropolitan City -15, Deepshikha Road
29 15-00000129 Durga Gaire Tulsipur-9, Shivapur
30 15-00000130 Madhav Subedi Rapti-1, Pakhapani