SNMember IdNameAddress
115-00000101Maheshwor AcharyaTulsipur-06, Aone Tole
215-00000102Prabesh BasnetVDC-06, Mathura
315-00000103Nab Raj GhimireTulsipur-3, Hatemalo Tol
415-00000104Jon Light MaharaTulsipur-8, Kasturi
515-00000105Shreedhar Shree AdhikariGadhawa-6, Balapur
615-00000106Krishna Bahadur RawalTulsipur-9, Mainabagar
715-00000107Bijay PoudelRapti-1, Pakhapani
815-00000108Girija Prasad SubediRapti-1, pipari
915-00000109Dinesh YogiLamahi -9, Hardawa
1015-00000110Santosh PandayGhorah-18, Melijuli
1115-00000111Anush GhartiLamahi-9, Rehar