SN Member Id Name Address
1 16-00000101 Puskar Singh Badal Hikila-1, Gaikul
2 16-00000102 Laxman Singh Khati Huti-5, Khatigaun
3 16-00000103 Madhav Singh Bohara Nishil-14, Nishil
4 16-00000104 Hira Singh Bohora Aapi-14, Daimnd chowk
5 16-00000105 Satya Prakash Joshi Malikarjun-8, Thaktoli
6 16-00000106 Parbin Singh Thagunna Khar-5, Jamir
7 16-00000107 Harish Dhami Marma-3, Latinath