SNMember IdNameAddress
120-00000101Lava Prasad KafleThulopatal-8, Thulopatal
220-00000102Umesh ShahiBhimeswor, Dolakha-12, Bhimeswor
320-00000103Sanjay ShresthaBhimeshwor-2, Bhimeshwor
420-00000104Saroj Prasad NeupaneNA-10, Dolakha
520-00000105Pod Bahadur KhadkaGhyansukhathokar-4, Chyane
620-00000106Subash DahalKabre VDC-6, Kabre, Dolakha
720-00000107Nirajan NeupaneBMP-10, Ramkot
820-00000108Ram Bahadur ThamiSushpa Chhyamawati-9, Lamanagi
920-00000109Shiba Maya KhadkaGhyang Sukathokar-4, Chyane
1020-00000110Budda Kumari KhadkaGhyang Sukathokar-4, Chyane
1120-00000111Goma Katuwal (Khadka)Ghyang Sukathokar-4, Chyane
1220-00000112Lalit Bahadur ThakurMelung-09, Kartike
1320-00000113Kailash ShiwakotiSunkhani-4, Torikhet
1420-00000114Hari Ram KhadkaBhimeshwor-11, Kaule
1520-00000115Tilak Shiwakotikalinchowk -8, Bhatteli
1620-00000116Kumar Thamikalinchowk -2, Niko Bhume
1720-00000117Pranish T TamangMelung-3, Batule
1820-00000118Babu Ram ShresthaSailung-9, Pasatol
1920-00000119Suman ShiwakotiSundrawoti-8, Lekharka Sundrawoti
2020-00000120Dipendra PandayBabare-5, Pulchowk
2120-00000121Subash Kalukote KhadkaMelung Ga.Pa-2, Ublagu
2220-00000122Babu Ram ShresthaSailung-9, Pasal Tol
2320-00000123Rajan Raj UpretyBigu-4, Maldung
2420-00000124Krishna Bahadur KhatriLamidanda-7, Lamidanda