SN Member Id Name Address
1 20-00000101 Lava Prasad Kafle Thulopatal-8, Thulopatal
2 20-00000102 Umesh Shahi Bhimeswor, Dolakha-12, Bhimeswor
3 20-00000103 Sanjay Shrestha Bhimeshwor-2, Bhimeshwor
4 20-00000104 Saroj Prasad Neupane NA-10, Dolakha
5 20-00000105 Pod Bahadur Khadka Ghyansukhathokar-4, Chyane
6 20-00000106 Subash Dahal Kabre VDC-6, Kabre, Dolakha
7 20-00000107 Nirajan Neupane BMP-10, Ramkot
8 20-00000108 Ram Bahadur Thami Sushpa Chhyamawati-9, Lamanagi
9 20-00000109 Shiba Maya Khadka Ghyang Sukathokar-4, Chyane
10 20-00000110 Budda Kumari Khadka Ghyang Sukathokar-4, Chyane
11 20-00000111 Goma Katuwal (Khadka) Ghyang Sukathokar-4, Chyane
12 20-00000112 Lalit Bahadur Thakur Melung-09, Kartike
13 20-00000113 Kailash Shiwakoti Sunkhani-4, Torikhet
14 20-00000114 Hari Ram Khadka Bhimeshwor-11, Kaule
15 20-00000115 Tilak Shiwakoti kalinchowk -8, Bhatteli
16 20-00000116 Kumar Thami kalinchowk -2, Niko Bhume
17 20-00000117 Pranish T Tamang Melung-3, Batule
18 20-00000118 Babu Ram Shrestha Sailung-9, Pasatol
19 20-00000119 Suman Shiwakoti Sundrawoti-8, Lekharka Sundrawoti
20 20-00000120 Dipendra Panday Babare-5, Pulchowk
21 20-00000121 Subash Kalukote Khadka Melung Ga.Pa-2, Ublagu
22 20-00000122 Babu Ram Shrestha Sailung-9, Pasal Tol
23 20-00000123 Rajan Raj Uprety Bigu-4, Maldung
24 20-00000124 Krishna Bahadur Khatri Lamidanda-7, Lamidanda
25 20-00000125 Rajan Kumar Ghising Gairimudi-8, Tar
26 20-00000126 Krishna Bahadur Khatri Kalinchock-3, Lamidada
27 20-00000127 Binod Dhungel Namdu-8, Namdu
28 20-00000128 Rajan Kumar Ghising gairimudi-8, tar