SN Member Id Name Address
1 24-00000101 Rajendra Gyawali Baletaxsar-4, Baletaxsar
2 24-00000102 lok Bdr Chantel Bhurtung-1, Bhurtung, Gulmi
3 24-00000103 Gopal Kharel Wami-7, wami
4 24-00000104 Basanta Bista Aglung-01, Sidiban
5 24-00000105 Thakur Basnet Pipal dhara-1, Udina
6 24-00000106 Arjun Ghimire Muskot durali-2, Muskot durali
7 24-00000107 Prakash Pandeya Resunga municipality-10, Baskharka
8 24-00000108 Kamal Gc Dhurkot gaupalika-6, Karamchalne
9 24-00000109 Kamal Gc Dhurkot -6, Karmchalne
10 24-00000110 Anil Gharti Dhurkot Nayagaun-2, Pipaldhara
11 24-00000111 Bishnu Prasad Neupane Chhatrakot Gaupalika-1, Hunga
12 24-00000112 Dilram Jaishi Satyawati-7, Nakkethum
13 24-00000113 Bijaya Gyawali Ruru Gaupalika-5, Piple Kharka
14 24-00000114 Sagar Dhurel Resunga -12, Ghorle
15 24-00000116 Shiva Hamal Dhurkot Guunpalika-1, Bhujeldhara
16 24-00000117 Shankar Aryal Chhatrakot-3, Hardineta
17 24-00000118 Krishna Prasad Panthi Malaika-7, Dirgha
18 24-00000119 Bikash Bhandari Dhurkot-5, Rumta
19 24-00000120 Prabhas Bhandari Malika Gaue palika-6, Malika
20 24-00000121 Ramesh Bhandari Dhurkot Bastu-5, Deurali
21 24-00000122 Bishnu Bhandari Dhurkot-5, Okhele
22 24-00000123 Santosh Thapa Gulmidarbar Village Municipality-2, Jhirbas
23 24-00000124 keshav Bhandari Isma Rural Municipality-3 , Takura
24 24-00000125 KESHAV RAJ BHANDARI ISMA GAUPALIKA-3, TAKURA