SN Member Id Name Address
1 35-00000102 Bhuwan Shrestha Lalitpur-7, Nakhu
2 38-00000101 Nistha Upreti Sanchal-2, Sanepa
3 38-00000102 Shekhar Basnet Lalitpur-1, Bakhudol
4 38-00000103 Ajit Kumar Chaudhary Kathmandu-1, Dhobighat
5 38-00000104 Pratik Joshi Lalitpur-15, Satdobato
6 38-00000105 Sanjaya Babu Raghubanshi Lalitpur-10, Kupundol
7 38-00000106 Niwash Gautam Lamatar-1, Lamatar
8 38-00000107 Manisha Shrestha lalitpur-13, Lalitpur
9 38-00000108 Sharad Devkota Lalitpur-3, Pulchowk
10 38-00000109 Rasina Shrestha Lalitpur-18, Patan
11 38-00000110 Pranab M Singh Lalitpur-3, Pulchwok
12 35-00000176 Evesh Basnet Lalitpur -05, Manbhawan
13 38-00000177 Hari Nemkul Mahalaxmi-13, Taranali
14 38-00000178 Pratik Man Singh Pradhan Lalitpur-05, Kumaripati
15 38-00000179 Rajesh Narayan Shrestha n-n, n
16 38-00000180 Subash Risal Lalitpur-13, Jawalakhel
17 38-00000181 Dharmendra Maharjan Godawari municipality-12, Maligaun
18 38-00000182 Pritam KC Godwari-1, Godamchour
19 38-00000183 Binod Gurung Lalitpur-13, Kusunti
20 38-00000184 Sachin Awale Lalitpur-9, Chyasal
21 38-00000185 Pradip Sapkota Godawari-13, Tasinchwok
22 38-00000186 Niroj Shrestha Godawari-11, Bhansar Tole
23 38-00000187 Gobinda Sharma Lalitpur-35, Bhaisepati
24 38-00000188 Arjun Gautam Godawari-3, Dhobikhola
25 38-00000189 Sujan Raja Shrestha Lalitpur-19, Kumaripati
26 38-00000190 Nabindra Shahi Lalitpur-1, Kupandol
27 38-00000191 Suman Maharjan Harisiddhi-28, Safal
28 38-00000192 Asmin Thapa Godawari-5, Tanchintar
29 38-00000193 Sandeep Bashel Godawari-11, tahakhel
30 38-00000194 Rajendra Maharjan Lalitpur-17, Lukhusi
31 38-00000195 Sushma Shrestha Lalitpur-6, Sinchahitti
32 38-00000196 Utsav Karn Mahalaxmi Municipality-4, Swastik Tole
33 38-00000197 Rabin Nagarkoti Godawari Municipality-9, Khelbu Phat
34 38-00000198 Subhash Nepali Godawari-6, Kaprechhap
35 38-00000199 Rabin Nagarkoti Godawori Municipality-9, Khelbu phat