SNMember IdNameAddress
140-00000101Gyan Bahadur SunuwarKhayarmara-5, Khayarmara
240-00000102Sikendra Kumar YadavJaleshowar–14, Ankar
340-00000103Bharat SahBardibas-08, Hattilet
440-00000104Rajeev Ranjan PandeyMahadaiya-7, Mahadaiya