SN Member Id Name Address
1 48-00000101 Deepak Gurung Urleni-9, Nuwakot
2 48-00000102 Amrit Silwal Madanpur-3, Nuwakot
3 48-00000103 Rabin Shahi Bidur-3, Nuwakot
4 48-00000104 Narayan Karki Samundra-6, Nuwakot
5 48-00000105 Madhav Pandey madanpur-2, Bagmati
6 48-00000106 Raja Ram Gurung Sikre-01, Sikre
7 48-00000107 Ramesh Thapaliya Nuwakot-1, Simutar
8 48-00000108 Dil Bahadur Lama Duipipal-9, Diyale
9 48-00000109 Amrita Silwal Belkotgadhi-3, Gorapani
10 48-00000110 Man Sing Tamang Bungtang-8, Sirantol
11 48-00000111 Umesh Dhital kakani-5, Chhapthock
12 48-00000112 Bijaya Neupane Belkotgadhi-2, Mukti Tole
13 48-00000113 Uttam Neupane Bidur-13, Kalanpur
14 48-00000114 Saroj Gurung Charhgare-9, khanigaun
15 48-00000115 Prakash Lama Thaprek-8, Kadetol
16 48-00000116 Deepak Poudel Bidur-4, Batar
17 48-00000117 Madhab Panday Shivapuri-7, Koththok
18 48-00000118 Dil Bahadur Lama Belkotgadhi-4, Diyale
19 48-00000119 Sandesh Sitaula Panchakanya-7, Batar
20 48-00000120 Devraj Gurung Talakhu-6, Khalekharka
21 01 -00000114 Madhav Pandey Shibapuri-7, Kotthok
22 48-00000121 Mukesh Tamang Panchakanya-3, Lalitpur
23 48-00000122 Raj Neupane Bidur-5, Pipaltar
24 48-00000123 Shishir Pathak Chaturale-8, Dumrichaur
25 48-00000124 Krishna Prasad Neupane Tarkeshor-2, Thulotar
26 48-00000125 Shree Narayan Gurung Shiva puri-4, Sikre
27 48-00000126 Ranjit Khanal Suryagadhi-3, Falate
28 48-00000127 Bhabanath Rimal Tarkeswor-6, Bhamara
29 48-00000128 Prabin Dangol Bidur-5, 3
30 48-00000129 Pukar Bhandari Bidur-9, Khiboj
31 48-00000130 Mangal Bahadur Tamang Kakani-7, Majhagaun
32 48-00000131 Nirajan Thapaliya Ganeshthan-6, Ganeshthan
33 48-00000132 Ramesh Tamang Ghyangphedi-8, Ghangpgedi
34 48-00000133 Ram Mohan Bhandari Shibapuri -3, Gaujini