SNMember IdNameAddress
149-00000101Laxmi Khadka PandeyYesham-3, Dandatol
249-00000102Devi Raj SunuwarFalate VDC-3, Falate
349-00000103Dinesh Thapa MagarTokshel-09, Jogidada
449-00000104Tej Bahadur BasnetMoli-6, Siddhicharan Marga
549-00000105Sabin KarkiLikhu ghaupaleka-1, Singhadevi
649-00000106sabin DahalNarayansthan-5, Chanaute
749-00000107Suman ThapaManebhanjyang-2, Waksha
849-00000108Phadindra PahadiSunkoshi-1, Balakhu
949-00000109Rajendra WagleSinghadevi-6, Kuwapani