SN Member Id Name Address
1 49-00000101 Laxmi Khadka Pandey Yesham-3, Dandatol
2 49-00000102 Devi Raj Sunuwar Falate VDC-3, Falate
3 49-00000103 Dinesh Thapa Magar Tokshel-09, Jogidada
4 49-00000104 Tej Bahadur Basnet Moli-6, Siddhicharan Marga
5 49-00000105 Sabin Karki Likhu ghaupaleka-1, Singhadevi
6 49-00000106 sabin Dahal Narayansthan-5, Chanaute
7 49-00000107 Suman Thapa Manebhanjyang-2, Waksha
8 49-00000108 Phadindra Pahadi Sunkoshi-1, Balakhu
9 49-00000109 Rajendra Wagle Singhadevi-6, Kuwapani
10 49-00000110 Prem Paudel Bilandu-2, Thotneri
11 49-00000111 Sandeep Charmakar Champadevi Rural Municipality-1, Danda