SNMember IdNameAddress
150-00000101Mahendra Prasad ShresthaRampur-05, Rampur
250-00000102Thakur Prasad AryalRampur-11, Aanpchaur