SNMember IdNameAddress
154-00000101Khim Bahadur BudhathokiSwargadwari-5, Pauwali
254-00000102Giriraj PokhrelPhoply-1, Adharikhola
354-00000103Prem Bahadur PunTorbang-4, Markabang
454-00000104Bijay Bahadur Gharti MagarPyuthan municipality-9, Magar Tol