SNMember IdNameAddress
162-00000101Mani Raj GoleMadi-5, Okharbote
262-00000102Bimal ShresthaNA-3, NA
362-00000103Madhab SubediDharmadevi-3, Mudhe