SN Member Id Name Address
1 66-00000101 Shreeram Bogati Melamchi-4, Sindhukot
2 66-00000102 Subash Kunwar Chautara-1, NA
3 66-00000103 Binod Karki Dhuskun-3, Chitrepati
4 66-00000104 Arun Raj Pandey Melamchi -1, Jarayotar
5 66-00000105 Dhiraj Bishwokarma Sangachowk-01, Khatrithok
6 66-00000106 Amar Nath Acharya Badegaun-4, Shipadhuseli
7 66-00000107 Binod Kumar Karki Dhuskun-3, Dhuskun Piskar
8 66-00000108 kamal Pandey Tekanpur-9, Pandey Gaun
9 66-00000109 Suman Tamang Balefe-7, Mankha
10 66-00000110 Dip Bahadur Khadka Paachpokhari-8, Lanlarche
11 66-00000111 Mingmar Sherpa Jyamire-7, Mulkharka
12 66-00000112 Purna Bahadur Shrestha Bahrabise-2, Karthali
13 66-00000113 Arun Yogi Shrestha Melamchi-11, Tallo Bazar
14 66-00000114 Pradeep Giri Chautara sagachowk Gadhi-12, Sagachok
15 66-00000115 Buddhi Man Tamang Kunchok Indrawati-1, Talla Gau
16 66-00000116 Bigyan Thapa Barhabise-3, Thapagau
17 66-00000117 Srijan Dhakal Shikharpur-5, Dhakal tole
18 66-00000118 Sujit Blon Bandegaun-6, Naranthan
19 66-00000119 Himala Khadka Bahrabise-3, Thuli Palati
20 66-00000120 Ajay Pradhan Balefi-8, Lamosanghu
21 66-00000121 Ramesh Tiwari Malamchi-12, Bahunapati sendukhhaola
22 66-00000122 Dilip Shrestha pachpokhari-3, banskharka