SN Member Id Name Address
1 75-00000101 Ashish Ojha Triyuga-11, Sangam
2 75-00000102 Om Bahadur Baniya Triyuga-13, Bhantabri
3 75-00000103 Pradeep KC Beltarbasaha-7, Chamling Chowk
4 75-00000104 Sachin Khadka Chaudandi-6, Langhali Lafa
5 75-00000105 Rudib Katwal Gaighat-2, Shivalaya
6 75-00000106 Tilak Bahadur Khadka Katari-1, Belsot
7 75-00000107 Yugal Shrestha Belka-9, Kamana Chowk
8 75-00000108 Shyam Giri Panchawati-4, Nepaltar Danuwarbeshi
9 75-00000109 Manoj Pandey Belaka-3, Rampur
10 75-00000110 Sabin Shiwa Belaka-5, Shikharmadi
11 75-00000111 Sumitra Karki Katari -13 , Mayankhu
12 75-00000112 Bishan Bantawa Rai Chaiddhandi Gadhi-7, Beltar
13 75-00000113 Nab Raj Rai Triyuga Municipality-14, Dhaplaang
14 75-00000114 Shib Prasad Luitel Belaka-3, Thoksila