SNMember IdNameAddress
112-00000101Bijaya Kumar ShresthaRatnanagar-10, Ratnanagar – 10, Chitwan
212-00000102Sabitri Thapa MagarRatnanagar-10, Ratananagar -10, Chitwan
312-00000103Prabin AdhikariNarayani-3, Shukranagar
412-00000104Prabhat BhattaraiBharatpur-12, Munal Chowk
512-00000105Rajesh ShresthaBharatpur-05, Bharatpur
612-00000106Saurav BhandaryMeghauli-05, Telauli
712-00000107Jeewan LamichhaneRatnanagar-3, Sundarbasti