SN Member Id Name Address
1 19-00000101 Chiranjib Kumar Karn NA-4, Dhanusha
2 19-00000102 Santosh Kumar Sha Janakapur-4, Jankapur
3 19-00000103 Raj Kumar Shrestha Begadawar-8, Begadawar
4 19-00000104 Sumit Kumar Jha Janakpur-4, Anandnagar
5 19-00000105 Sambhu Prasad Niraula Mithila-09, Lalghad
6 19-00000106 Subash Paudel Tulasi -6, Ratu
7 19-00000107 Santosh Kumar Karn Jaleshowar-11, Saraswati Tole
8 19-00000108 Yuba Kumari Thapa Magar Lotaha-09, Tulasi
9 19-00000109 Laxmi Purbe Kapileswor-16, Pulchowk
10 19-00000110 Nikesh Raj Bhandari Laxminia gau palika-1, Sohani
11 19-00000111 Badri Mahato koiri Mithila -3, Harharpur
12 19-00000112 Dr. Jitendra Kumar Yadav Laxminiya gaupalika-1, Sohani
13 19-00000113 Arun Kumar Yadav Laxminya gau palika-1, Sohani
14 19-00000114 Suresh Kumar Yadav Laxaminya VDC-1, Sohani
15 19-00000115 Aneel Kumar Pasman ekarahi-1, ekarahi
16 19-00000116 Enarajit Kumar Yadav Sabaila-7, Matahi Gau
17 19-00000117 Ram kewal Yadav Sabaila-12, Toki
18 19-00000118 Shiv Kr. Mahato Yagyabhumi-9, Dharapani
19 19-00000119 Mukesh Kumar Sah Janakpur-12, Kuwa
20 19-00000120 Jitan Kumar Das Sabaila-3, Sabaila
21 19-00000121 Ram Roshan Singh Janakpur-8, Dashrath nagar
22 19-00000122 Ravindra Kumar Shrestha Mithila -10, Lalgadh
23 19-00000123 Dhananjay Mandal Kajara Ramula-5, Kajara
24 19-00000124 Dilip Yadav Laxminiya-6, Nikal
25 19-00000125 Dukhi Das Mithlesor Muwani-8, Janamukti Chok
26 19-00000126 Roshan Kumar Das Sahid-6, Dhabauli
27 19-00000127 Debendra Jha Nagarain-6, Lagma
28 19-00000128 Kaushal Kishor Shah Sapahi-7, Sapahi
29 19-00000129 Jit Narayan Sah Janakpurdham-13, Pachim Bari
30 19-00000130 Arbind Kumar Yadav Paterwa-1, Paterwa
31 19-00000131 Danish Rain Mithila Bihari-5, Purandaha
32 19-00000132 Anil Kumar Sah Janakpur-11, Millsarea
33 19-00000133 Naresh Thakur Ganeshman-2, Judi Bazar
34 19-00000134 Dip Pasman chireshornath -5, Mahendranagar
35 19-00000136 Ram Chandra Pajiyar Janakpur-16, kapileshwor
36 19-00000137 Ashish Raut Laxmipur bagawa-9, Bhagwatipur
37 19-00000138 Sanjay Prasad Suman Kamala Municipality-6, Maran
38 19-00000139 Aditya Shah Janakpurdham-16, Pulchowk
39 19-00000140 Jay Kumar Yadav Bateshwar-5, Shantipur
40 19-00000141 Amit Panjiyar Sudi Janakpur-1, Pullchowk
41 19-00000142 Raj Shekhar Laxmipur Bagewa-9, Nikal
42 19-00000143 Chandan Raj Sharma Janakpur-5, Mahabir Chowk
43 19-00000144 Amit Yadav Kamla-8, Yadav Tole
44 19-00000145 Birendra Yadav Janakpur-4, Janakpur
45 19-00000146 Archana kumari Jha Janakpur-7, Ramanandachowk
46 19-00000147 Asis Nepal Chireswornath Municipality-6, Chireswor
47 19-00000148 Roshan Kumar Yadav Laxminiya Rural Municipality-5, Bhangha
48 19-00000149 Rajesh Kumar Singh Mithila-7, Kusumbisauna
49 19-00000150 Dipak Mahato Mithila-9, Bengadawar
50 19-00000151 Hari Prasad Mahato Janakpur-20, Rupatha
51 19-00000152 Roshan Kumar Yadav Laxminiya rural muncipality-5, Bhangha
52 19-00000153 Rajesh Kumar Singh Mithila-7, Kusumbisauna
53 19-00000154 Kiran Kumar Kapar Dhanusha dham-7, Kisanpur