SN Member Id Name Address
1 29-00000101 Kal Bdr Bhakri Chandannath-0, jumla
2 29-00000102 Lal Bahadur Buddha malikabeta vdc-4, jumla
3 29-00000103 Sandesh Jung Shah Chandannath-1, Jumla
4 29-00000104 Karna Prasad Sharma Sija Gaupalika-2, Ranukhana