SNMember IdNameAddress
155-00000101Padma Raj LamaKhandadevi-9, Ramechhap
255-00000102Bhanu Bhankta KarkiRasnalu-5, Araniko Rajmarga
355-00000103Som Bahadur MoktanKhadadevi-9, Bhumithan
455-00000104Man Bahadur ShresthaPuranagaun-1, Bangesalla
555-00000105Mohan BasnetUemakunda -2, Uemakund
655-00000106Niraj KhadkaBirpani-4, Chisapani